Spring naar inhoud

Archief voor

21
aug

Dilemma Diner

Wat is het Dilemma Diner?

Over de meest belastende dilemma’s spreek je niet iedere keer. Je meent dat je anderen met jouw problemen belast of je vindt het lastig anderen daarvoor te vragen.

Tegelijkertijd kom je niet verder en je draait in cirkels rond.

Doorbreek die cirkel! Uitgebreid praten over jouw dilemma tijdens een ontspannen en heerlijk diner, na een voorafgaand kennismakingsgesprek met de gastheer (coach/counsellor) en de gastvrouw/kok.

 

Gedegen voorbereiding.

Tijdens de intake formuleer jij heldere en duidelijke vragen voor het Dilemma Diner. Constructief, gericht op een uitkomst waar jij zelf verder mee uit de voeten kunt.

 

Ondersteuning door mensen die jou goed kennen.

Je laat je tijdens jouw diner vergezellen door twee of drie zelf uitgezochte vrienden/vriendinnen of familieleden, die je vraagt mee te willen denken over de keuzes waar je voor staat. Je kunt hen aanbieden hun diner te betalen als blijk van waardering? Als je het toch te lastig vindt hen te vragen spreken we dat tevoren goed door, zodat die belemmering voor jou wegvalt.

 

Het diner zelf.

Je ziet jezelf die avond door de ogen van anderen. Je wordt omgeven door warme en positieve aandacht bij datgene wat jij het lastigst vindt. Je krijgt spontaan nieuwe gezichtspunten, inzichten en heldere ideeën. Deze inzichten en ideeën forceren de doorbraak waar naar je verlangt en zijn de eerste stap naar een nieuw begin.

Het diner vindt plaats in ‘onze huiskamer’. Een vertrouwenwekkende, rustgevende en ruime omgeving waar je actief en ook ontspannen kunt vertoeven. Er is geen eindtijd verbonden aan het diner. Het is tenslotte jouw avond.

 

Kosten.

Het driegangen-diner (met vaste prijs van € 25,00 p.p.). Individueel consult vooraf (€ 75,00). Begeleiding en advies tijdens het diner (€ 150,00).

 

Bel voor een afspraak 06-29260869.

21
aug

Grenzen stellen

Veel mensen die ik begeleid hebben moeite met het stellen van grenzen. Als collega’s vragen behulpzaam te zijn of even een taak over te nemen zeggen ze nooit nee. En zijn daardoor graag gezien, worden gewaardeerd en krijgen regelmatig de positieve feedback waar we allemaal best naar verlangen.

Uiteindelijk is, voordat ze er zelf erg in hebben, de roofbouw begonnen op de eigen energie. En ze gaan vrolijk door met behulpzaam zijn, overnemen, inspringen en ondersteunen. De waardering blijft immers erg plezierig. Je hebt het positieve gevoel dat je goed presteert en optimaal draait.

Hoewel het langzaam maar zeker knaagt en de irritatie onderhuids groeit ‘dat anderen zelden of nooit rekening met jou houden’ en ‘nooit uit zichzelf jou iets uit handen nemen’. Als iemand iets zegt over dat jij je terugtrekt, of soms zo onverwacht uit je slof schiet (wat ze helemaal niet van je kennen) dan wimpel je het weg. Je gaat door en door en door.

Dan, na verloop van soms jaren, gebeurt er iets waardoor het evenwicht wordt verstoord. Een familielid overlijdt, er tekent zich een scheiding af ….. de direct oorzakelijke veranderingen zijn vaak veel minder ingrijpend.

En pats boem. Je gaat onderuit. Spontane huilbuien, terneergeslagen zijn, er tegen op zien om naar je werk gaan. Slapeloze nachten.

Op die momenten en vaak nog later kloppen mensen bij mij aan, vaak daartoe gestimuleerd door anderen zoals bedrijfsarts, HRM of leidinggevende.

Ga eens bij jezelf na of jij nee zegt als je dat eigenlijk wel nodig hebt. Ga eens bij jezelf na of jij duidelijk kunt zijn over je eigen behoeften. Iets kunt vragen voor jezelf.

Het even stil staan bij wat jij doet kan je een nieuwe, veel meer ontspannen wereld opleveren. Worstel jij met nee zeggen en met grenzen stellen? Maak eens een afspraak en ontdek hoe snel jij dat bij jezelf kunt veranderen.

6
aug

Nù checken kortdurend frequent verzuim

Zomervakantie voorbij: dan is nu het moment voor een check up kortdurend frequent verzuim.

Medewerkers die het al langer moeilijk hadden ‘vallen’ vaak de vakantie in. De eerste week hangen ze alleen maar of ze worden ziek. Onzichtbaar voor de werkgever.

Niet altijd, maar toch frequent, komt vervolgens een gesprek op gang met partner en/of vrienden. Een gesprek waarin de eigen situatie op het werk wordt bekeken en beoordeeld. Wat ‘het’ met je doet. Wat je zelf kan doen om verandering aan te brengen. Wat belemmeringen zijn om je beter te kunnen voelen en weer met plezier naar je werk te kunnen gaan. Welke mogelijkheden je kunt overwegen en benutten om zelf steviger te kunnen staan en jezelf te herpakken. Welke initiatieven je zelf kunt nemen om verandering aan te brengen.

Vaak blijft het bij gedachten. Beduchtheid om jezelf bloot te geven, jezelf niet kwetsbaar op kunnen stellen, angst om afgerekend te worden op je getoonde zwakte. Er zijn veel redenen denkbaar waarom de werknemer het er toch bij laat zitten.

Voor HRM-adviseurs is nu het moment bij uitstek om het managementinformatiesysteem te raadplegen op frequent kortdurend verzuim in het afgelopen jaar. Met een schuin oog op de uitkomsten van het recente medewerkers tevredenheidsonderzoek en de risico-inventarisatie en evaluatie.

Dan actief stimuleren dat de leidinggevende met de ‘gespotte’ frequent verzuimers een gesprekje aangaat. Of een vertrouwenspersoon desgewenst. De kruik gaat immers zolang te water tot ze breekt. Heeft de werknemer zich altijd groot gehouden en is die nooit eerder zelfs maar kortstondig uitgevallen? Ga de koffiekamer of de kantine in: praat met eenieder. Naast vakantieverhalen zie je vaak of hoor je vaak dat het ergens bij iemand hapert.

Veel van mijn cliënten zie ik als het al te laat is. Uitgevallen. Gemeld bij de Arboarts of rechtstreeks doorverwezen dor de leidinggevende. Jammer, want dan duurt het langer en de omgeving van de medewerker wordt er onnodig mee belast. Zoals extra werkdruk om het werk op te vangen en als het langer duurt ook nog de invalkracht inwerken. Nog los van de extra overbodige kosten voor vervanging, doorlopen salaris en intensiever begeleiding.

Verzuimpreventie actief invullen scheelt je maar zo 0,5 tot 1% minder verzuim. Actief preventief verzuimbeleid leidde in de instelling waar ik in 2001 werkte als directeur P&O tot een verzuimreductie van zelfs 2% en daarmee tot de prijs Kroon op het werk.

Vaak zijn een paar gesprekken met een coach of counsellor in vroegtijdig stadium voldoende om iemand op te vangen en te begeleiden om datgene te doen dat hem of haar in staat stelt uit een cirkel te geraken.

Klein initiatief, groot effect.

1
aug

Bevrijd jezelf!

Maar eerst nog even dit: had je al gekeken naar informatie over Headspace in de Google play store of bij Apple i-Tunes? Dan heb je ontdekt dat je 10 minuten per dag gewoon even helemaal niks kunt doen. Noemen ze ook wel mindfulness of meditatie. Had je die app Headspace al gedownload en uitgeprobeerd?

Het levert je rust op in je lijf en in je hoofd. Scherpte, focus, creativiteit en intelligentie. Zo, dat zijn niet de minste pretenties. Doe er een paar ons af en het blijft nog steeds de moeite waard. Even 10 minuten stilstaan elke dag brengt veel vooruitgang. Mocht de app jou niet aanspreken kun je ook eens de VGZ Mindfulness coach app proberen, eveneens voor IOS en Android beschikbaar.

En dan nu naar het thema van vandaag. Soms heb je last van wel heel specifieke negatieve gedachten.  Negatieve gedachten die ànderen over jou zouden kùnnen hebben. Bevrijd jezelf!

‘Wat zullen ze wel niet denken’, ‘Ze kijken naar mij met een speciale blik, dat voelt niet goed’, ‘iedereen kijkt naar me’, ‘ze hebben het over mij’, ‘ze vinden me vast een minkukel’. Dat soort gedachten. Er zijn veel mensen die in meerdere of mindere mate dit soort gedachten steeds herhalen en herhalen in hun hoofd.

Soms is dan helpend om kortstondig te kijken naar waar het vandaan komt: van pesten vroeger, van geminacht worden of zelfs mentaal of fysiek mishandeld zijn door je opvoeder(s) of van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis. Voor menigeen is begrijpen voorwaarde voor veranderen. Dat kun je doen samen met een goede vriend of vriendin. Of met een counsellor of therapeut. Er zijn vervolgens vele manieren om in gesprek en/of spel die angstige gedachtestroom te doorbreken, zodat je jouw omgeving weer positief kunt tegemoet treden. Zonder achterdocht, angst of boosheid. Wat een verademing …….

Ook is hiervoor een appje ontwikkeld. Vanuit de Cognitive Bias Modification theorieën ontwikkeld en vertaald in een programmaatje dat je ook dagelijks kunt doen. Nu volstaat zelfs één minuut per dag. Wel zeker zes weken doen. Ook hier geldt: koppel het aan een dagelijkse gewoonte die je al hebt. Bijvoorbeeld na het ontbijt en tanden poetsen. Of na je routineuze kopje koffie. Dan is jouw ondersteunende minuut snel een vaste gewoonte.

Het werkt simpel. Je kijkt naar een overzicht met gezichten en je pikt telkens dat gezicht eruit dat jou een vriendelijke lach laat zien. Het leert je om je te kunnen richten op al het positieve om je heen en helpt jou je negatieve gedachten te stoppen. En laat me even weten hoe snel het bij jou gaat.

Doe het eens anderhalve maand. Voor Android is er in de Google Play Store Happyface, voor IOS Moodmint in de iTunes Store. Bevrijd jezelf van die negatieve stresserende gedachten.

Happy Moods!