Spring naar inhoud

Posts tagged ‘onderbewuste’

10
jul

Stil staan bij jezelf

Verbijsterend eigenlijk, hoe ‘bij jezelf stil staan’ zó ongewoon kan zijn in een samenleving.

Iedere keer opnieuw komen er mensen bij mij, die het zich nooit eigen hebben gemaakt om bewust stil te staan bij zichzelf. Wat bedoel ik daar mee?

We leren van jongs af aan van alles over de wereld en over hoe we ons dienen te gedragen.

Bewust worden ons vaardigheden aangeleerd zoals spreken van een taal en beroepsvaardigheden om een zelfstandig bestaan te kunnen opbouwen. Dat leren gebeurt voor een groot deel intentioneel, bewust: door onze ouders in de opvoeding en op school.

Via onbewust leren komen er nog inzichten, kennis en vaardigheden bij. Simpelweg doordat we leven en ‘onderweg’ ervaringen opdoen die niet georganiseerd en geïnstitutionaliseerd worden aangeboden. Vaak zijn dat behulpzame en nuttige vaardigheden.

Door niet-intentionele gedragingen van onze opvoeders in gezin, in groepjes leeftijdsgenoten en op school leren we onszelf ook opvattingen aan over onszelf die helaas belèmmerend voor ons zijn.

Als je gepest wordt leer je jezelf aan je kop niet boven het maaiveld uit te steken of nog veel ingrijpender: jezelf altijd heel klein te maken en je minderwaardig te voelen. Ook al ben je inmiddels een boom van een kerel, die als hij fier rechtop zou gaan staan en de mensen rechtstreeks aan zou kijken alleen al door die pose als evenwaardig wordt ervaren in plaats van ‘niet gezien te worden’.

Als je het nooit goed deed en je altijd bang was om (voor de zoveelste keer) afgewezen te worden wordt je over-voorzichtig, kun je het niet geloven dat iemand je een complimentje maakt (‘dat kan niet waar en oprecht zijn’). Je reageert ontwijkend of juist agressief.

Je zou het verborgen leren kunnen noemen. We zijn ons er niet van bewust dat we ons van jongs af aan een veelheid aan opvattingen en gedragingen eigen maken. Ook belemmerende.

Juist deze opvattingen over onszelf en de wereld om ons heen sturen (onbewust) ons gedrag dat ons problemen oplevert. Terwijl steeds duidelijker wordt hoezeer mensen zich laten leiden door wat in ons onderbewuste is opgeslagen, leren we nergens georganiseerd/geïnstitutionaliseerd om stil te staan bij wat ons onderbewust drijft. Wat een gemiste kans!

Pas als we vast lopen, uitvallen, diep in de ellendige gevoelens geraken, dan komen we uiteindelijk tot de stap om daar wat mee te doen. Vaak pas nadat anderen ons dat al meerdere keren en al jaren hebben aangeraden.

Zelf ben ik meer dan dertig jaar actief geweest in het onderwijs en ben van mening dat ‘ontwikkelen van zelf-reflecterend vermogen’ als belangrijk bestanddeel in het onderwijs ingebakken zou moeten worden. Met de specifieke betekenis van: leren ontdekken wat jouw verborgen opvattingen en overtuigingen (over jezelf) zijn. Wat een rijkdom verwerf je daar mee. Wat een enorme hoeveelheid frustratie, ellende, verdriet kun je daarmee in je latere leven voorkomen.

Ondertussen ga ik door individueel cliënten de hen passende tools aan te reiken teneinde eerder verborgen leren bewust te krijgen en daar anders, niet langer belemmerd, mee om te gaan.

5
mrt

De kracht van je onderbewuste 2

Geloof jij dat je dagelijks erg veel doet zonder er bij na te denken? Zonder dat je dat zelf wenst?

Mensen ruiken onbewust aan hun handen nadat ze iemand de hand hebben geschud, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Personen die zich aan elkaar hebben voorgesteld door middel van een handdruk, brengen daarna opvallend vaak één van hun handen richting hun neus. Vervolgens snuiven ze de lucht op die van hun hand afkomt. Dat bleek niet alleen uit het feit dat de proefpersonen hun hand vaker onder hun neus hielden, maar ook uit de luchtstroming in hun neus die werd gemeten met sensoren.’

Zelf waren de deelnemers zich niet of nauwelijks bewust van het feit dat ze aan hun handen roken. Dat melden Israëlische onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift eLife.

Zoals onze spijsvertering en de werking van onze organen worden aangestuurd vanuit onze hersenen, worden vele duizenden van onze sociale gedragingen gestuurd zonder dat wij mensen ons daarvan bewust zijn.

Sta er even bij stil!

Maak jezelf daarvan eens goed bewust. Sta bij dat gegeven zo lang stil, dat je tot je door kunt laten dringen dat jouw onderbewuste onnoemelijk veel voor jou regelt en stuurt.

Heb je dat nu goed tot je door laten dringen? Als ja, stel je nu voor dat op veel van die onbewuste acties zelf actief ingrijpen mogelijk is. Dat je je onbewuste gedrag actief kunt aanpassen, zodat je bewust kiest en bewust handelt zoals jij dat wilt.

Zou niet gek zijn hè? Niet meer automatisch boos worden als … , niet meer automatisch in de stress schieten als …., niet meer automatisch in de weerstand schieten als ….

Actief stop zeggen tegen jouw onderbewuste reacties maken voor jou het gedrag mogelijk dat je wenst te laten zien. Niet langer achteraf hoeven denken: shit, deed ik het weer. Of: Verrek, is het me weer overkomen. Geen spijt meer, geen schuldgevoel meer, geen onnodige ruzie meer.

Nee, omgekeerd: Juist het tevreden en plezierige gevoel dat je volledig zelf aan het stuur staat!

Je onderbewuste leren sturen.

Valt dat te leren?

Ja. Zeker. Binnen mijn één dag durende workshop. Of in een paar gesprekken verspreid over enkele weken. Geïnteresseerd geraakt? Lees ook de vorige blog eens over jouw onderbewuste.